ACASĂ

Asociația Română pentru Educație și Cultură de Securitate – ARECS a dobândit personalitate juridică în luna noiembrie a anului 2017 și a luat ființă din dorința membrilor fondatori de a constitui o platformă de dezbateri generatoare de idei și de soluții în sprijinul promovării educației și culturii de securitate, în contextul unui deficit educațional și al unui cadru legal insuficient de coerent și uniform referitor la regimul și managementul informațiilor nepublice.