DESPRE

ARECS a dobândit calitatea de furnizor de formare profesională, începând cu semestrul doi al anului 2018, în baza Autorizației seria B nr. 0011505 / 09.08.2018, fiind înregistrată cu nr. 40 / 5845 / 09.08.2018 în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților. 

Ca domenii, ARECS își propune să acopere:

 • cultura organizațională și cultura de securitate;
 • securitate organizațională;
 • business intelligence;
 • informații clasificate și informații nepublice;
 • date cu caracter personal;
 • securitatea sistemelor informatice și de comunicații;
 • securitate cibernetică;
 • securitatea industrială și a afacerilor;
 • infrastructuri critice;
 • sisteme de securitate;
 • amenințări și riscuri de securitate ș.a.m.d.