Membri

Membrii fondatori, dar și membrii cotizanți și simpatizanți ai ARECS provin din medii diverse, dovedesc o anume expertiză în domeniile directe sau conexe ale securității și care au în comun interesul (non-profit) de a împărtăși cunoașterea lor, pe baza experienței – profesionale și de viață – dobândite, generând astfel mini-platforme colaborative pe linia educației și culturii de securitate.

ARECS funcționează pe baza cadrului egal de participare la consultări și dezbateri colective a membrilor săi (fondatori și cei cotizanți), iar elementele de decizie finală sunt atribuite unui Președinte și unui Vicepreședinte.

Conducere

  • Președinte – Vasile Drăgici
  • Vice Președinte – Liviu-Mihai Dănilă

Membri fondatori

Membri asociați