Manifest

Viziune

ARECS se va poziționa în elita furnizorilor de educație de securitate, contribuind consistent la consolidarea și dezvoltarea culturii organizaționale, în special a componentelor care vizează securitatea, și va fi o prezența activă și permanentă în spațiul public, alături de reprezentanți ai societății civile și ai administrației și instituțiilor publice, cu roluri importante și recunoscute  în problematica securității organizației în toate aspectele sale.

Misiune

ARECS promovează, susține și dezvoltă formele de educație adecvate conștientizării și consolidării conceptului de cultură de securitate, în spiritul valorilor europene și ancorate la acestea, urmărind realizarea cadrului necesar pentru susținerea unor relații corecte, eficiente, transparente  și bazate pe încredere între societatea civilă și instituțiile statului, între industrie și guvern, în domenii care vizează securitatea individuală, organizațională, regională sau globală.

ARECS își propune să conștientizeze publicul larg că securitatea este mijlocul prin care valorile și normele create de către societate generează starea de echilibru și siguranță în exercitarea libertăților fiecărui cetățean. În actuala eră de dezvoltare, dreptul la cunoaștere devine un angajament al întregii societăți, care conștientizează acest drept ca o obligație, în momentul în care securitatea, democrația, pacea și libertatea sunt amenințate.

Obiective

Printre obiectivele Asociației se regăsesc:

 • creșterea rolului și participării societății civile la actualizarea și perfecționarea cadrului legal referitor la securitatea individului și a organizației;
 • promovarea și conștientizarea conceptelor de educație și de cultură de securitate în contextul diversificării și intensificării amenințărilor de securitate;
 • consolidarea și convergența politicilor și măsurilor de securitate aplicabile, într-o abordare unitară și echilibrată, în orice mediu organizațional pentru a se asigura un nivel consecvent și uniform de protecție a informațiilor clasificate sau sensibile, a datelor cu caracter personal sau a infrastructurilor critice;
 • armonizarea deplină a cadrului legal național cu principiile, standardele și normele europene și euro-atlantice privind securitatea informațiilor clasificate;
 • aplicarea principiilor bunei guvernări și abordarea relației guvern-industrie din perspectivă partenerială în cazul contractelor clasificate;
 • conștientizarea necesității educării continue a persoanelor cu acces la informații clasificate și formalizarea prin reglementare specifică.

Poziționare

ARECS se poziționează în elita furnizorilor de educație de securitate, contribuind consistent la consolidarea și dezvoltarea culturii organizaționale, în special a componentelor care vizează securitatea, și va fi o prezență activă și permanentă în spațiul public, alături de reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic /universitar și ai administrației și instituțiilor publice, cu roluri importante și recunoscute  în problematica securității organizației, în toate aspectele sale.

În baza experienței profesionale și a competențelor membrilor și partenerilor, ARECS poate susține acțiuni în toate domeniile care implică protecția informațiilor nepublice:

 • informații clasificate (naționale, NATO sau UE),
 • infrastructuri critice,
 • date cu caracter personal,
 • securitate cibernetică,
 • securitatea individuală ș.a.